Nhớt động cơ tàu thuyền xe tải nặng API CI4/SL, CI4 Plus 20W50

Nhớt động cơ tàu thuyền xe tải nặng API CI4/SL, CI4 Plus 20W50

ENERGY PREMIUM/ EXTREME TURBO HEAVY - DUTY ENGINE OIL là dầu bản tổng hợp được pha chế đặc biệt bằng sự kết hợp của nhôm II va dầu tổng hợp base Oil cộng thêm phụ gia cao cấp, nhớt Energy phù hợp cho các lọai động cơ tàu thuyền và xe tải nặng.
0934 055 758

ENERGY PREMIUM/ EXTREME TURBO HEAVY - DUTY ENGINE OIL là dầu bản tổng hợp được pha chế đặc biệt bằng sự kết hợp của nhôm II va dầu tổng hợp base Oil cộng thêm phụ gia cao cấp, nhớt Energy phù hợp cho các lọai động cơ tàu thuyền và xe tải nặng.

sản phẩm gợi ý

Tại sao nên chọn chúng tôi?

Chất lượng là hàng đầu trong công việc.